It Fryske Gea ontvangt 1,5 miljoen euro voor projecten Waddenkust · Foto('s): 

It Fryske Gea ontvangt 1,5 miljoen euro voor projecten Waddenkust

vrijdag 05 juli 2019

It Fryske Gea heeft uit het Waddenfonds € 1,5 miljoen toegezegd gekregen voor projecten die onderdeel uitmaken van het grotere Waddenkustproject “Wij en Wadvogels”, waar Vogelbescherming de leiding over heeft. Nadat het ministerie van LNV eerder al een kwart van het benodigde bedrag had toegezegd, is met de toezegging van het Waddenfonds de begroting nu rond.

“Wij en Wadvogels” is een uniek project dat wordt ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland en diverse andere organisaties waaronder It Fryske Gea met als doel het herstel van vogelpopulaties en de Waddennatuur. Het project ziet niet alleen toe op noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het Waddengebied voor broedende, rustende en foeragerende vogels, maar ook op de uitbreiding en verbetering van mogelijkheden voor natuur- en vogelrecreatie. Als integraal onderdeel van dit project vindt wetenschappelijk robuuste en langjarige monitoring plaats. Geleerde lessen kunnen daardoor meteen worden benut voor het bijsturen of verfijnen van de aanpak binnen dit project.

In Fryslân zitten projecten bij Paesens-Moddergat, Ferwert en Blije Bûtendyks en Westhoek in de pijplijn. Met het geld worden onder andere broedplaatsen aangelegd, begrazingsbeheer op kwelders geoptimaliseerd, zonering van rust en beleving rond hoogwatervluchtplaatsen verbeterd, een buitendijkse zomerpolder wordt weer bereikbaar voor de zee zodat die weer kwelder wordt, bij Peasens wordt gemeten of versnelde opslibbing van de kwelder bijdraagt aan het opslaan van CO2, bij de inrichting worden enkele cultuurhistorisch belangrijke zaken opgeknapt zoals historische sluisjes buitendijks en er wordt geïnvesteerd in gastheerschap om bezoekers van de kust de mooie verhalen over wadvogels mee te geven. Voor dit laatste wordt de samenwerking met ondernemers langs de kust gezocht.

It Fryske Gea en Vogelbescherming willen het komende jaar de projecten verder uitwerken in samenwerking met omwonenden en organisaties die hier belang bij hebben. Met de dorpsbelangen wordt daarvoor een geschikt moment gezocht om met de inwoners van Paesens en Moddergat over de plannen te overleggen. De eerste uitvoering wordt in 2020 verwacht.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 08:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 08:00 - 09:00
  Harteklanken
  Tijdens het ontbijt op zaterdagochtend brengt RTV NOF geestelijke Harteklanken.
 • 09:00 - 11:00
  Klankbord
  Geestelijk verzoekplaten programma. Tijdens het programma bestaat de mogelijkheid om telefonisch een lied met een boodschap aan te vragen voor een zieke of jarige of gewoon zomaar.
 • 11:00 - 14:00
  Weekend Nieuwsshow
  Luchtig lunchprogramma, waarin nieuws en actualiteiten op een toegankelijke manier worden besproken.
 • 14:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 20:00
  Hollandse toppers
  Elke zaterdagavond hoor je Tinus uit je speakers komen. De gezelligste hits en meezingers komen voorbij in Hollandse toppers!
 • 20:00 - 23:00
  Hollands op zijn best
  Nederlandstalig verzoekplaten-programma voor iedereen, voor jong en oud. Bel voor een plaat naar (0511) 44 12 02.
 • 23:00 - 00:00
  Hollandse Nacht
  Nonstop de beste Nederlandstalige muziek.
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?